Broa Över är ett nätverkskoncept som vill utveckla en positiv samarbetskultur i Nybro kommun. Detta genom att erbjuda en exklusiv kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig utveckling för företagsamma nyckelpersoner i det lokala närings- och samhälls-livet. Under 2017 har omgång 1 genomförts och inför 2018 är det nu dags för en uppföljare där ett 50-tal utvalda nya företagsamma personer kommer att få en personlig inbjudan.

Det händer mycket positivt idag. Allt är självklart inte enkelt men vi ser ändå stora möjligheter inför framtiden och vill nu stimulera positiva attityder och lyfta engagerade nyckelpersoner i Nybro. Genom intressanta föreläsningar och praktiska tips vill vi stärka deltagarnas motivation, kreativitet och samarbetsförmåga. Målet är att Broa Över ska bygga nya nätverk med gemensamma erfarenheter och insikter som ni deltagare kan hämta kraft, idéer och stöd ifrån.

I Broa Över ingår ett 50-tal handplockade personer från hela kommunen som träffas vid sju tillfällen. Vid utbildningsträffarna, som oftast är uppdelade i för- och eftermiddagsgrupper med runt 25 personer, kommer vi att jobba med personlig utveckling och träning. Utbildningen bygger på att nyckelpersoner behöver uppmuntras för att ytterligare kunna lyckas och kommer på många sätt ge en stark upplevelse. Målsättningen är att du själv ska utvecklas men också lära känna ett nytt nätverk och därmed bidra till att skapa ett ännu bättre Nybro. Syftet är kort och gott att lära sig att inse tankens och attitydens direkta påverkan på resultat och prestationer.

Nybro Företagsgrupp (NFG) och Nybro kommun är initiativtagare till Broa Över. Förebilden är ett liknande projekt som är utvecklat av Wernersson Idé tillsammans med Tomas Enhager och har genomförts med stor framgång i Falkenberg.

Det är nu möjligt att föreslå dig själv eller nominera andra lämpliga deltagare och du kan göra det direkt härifrån vår hemsida.
 

Läs mer om Broa Över »

 

Nominering av deltagare till Broa Över 2018
Kontaktuppgifter till den som nominerar ett namn:TOMAS ENHAGER

- personlig utvecklare, föreläsare, inspiratör & författare

 

Läs mer om Tomas

Tomas Enhager

 

TIDSPLAN FÖR BROA ÖVER

 

1. Kickoff
Torsdagen den 26 januari kl. 17.00-21.00,  

2. Första utbildningsträffen
Onsdagen den 8 februari kl. 08 – 13,  kl. 12 - 17,   

3. Andra utbildningsträffen
Torsdagen den 9 mars kl. 08 – 13,  kl. 12 - 17, 

4. Tredje utbildningsträffen
Torsdagen den 30 mars kl. 08 – 13,  kl. 12 - 17, 

5. Fjärde utbildningsträffen
Onsdagen den 12 april kl. 08 – 13,  kl. 12 - 17, 

6. Femte och sista utbildningsträffen
Onsdagen den 26 april kl. 17 - 22, 

7. Offentlig kvällsföreläsning med Kjell Enhager
Onsdag den 30 augusti kl. 17.00 – 21, 

kalender

 

FÖRELÄSNING MED KJELL ENHAGER

 

Kjell Enhager

Skillnaden som gör skillnaden