Broa Över är ett nätverkskoncept som vill fortsätta utveckla en positiv samarbetskultur i Nybro kommun. Efter vårens lyckade omgång görs nu en fortsättning för att  ytterligare stimulera nyckelpersoner och totalt är runt 50 personer personligt inbjudna och anmälda till att delta 2018.

Det händer mycket positivt i Nybro idag. Allt är självklart inte enkelt men vi ser stora möjligheter inför framtiden och vill fortsätta stimulera positiva attityder och lyfta engagerade nyckelpersoner. Ett bra exempel är Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet i Sverige. I år klättrade Nybro 42 placeringar till plats 178 och bara sedan 2015 har kommunen tagit 83 steg upp på rankingen. Nybro är med andra ord på rätt väg och trenden är positiv och för att lyckas behövs det att många är med och hjälper till. 


Initiativtagare till Broa Över är Nybro Företagsgrupp (nfg) i samarbete med Nybro kommun. Förebilden är ett liknande projekt som genomförts under flera år med stor framgång i Falkenberg av Magnus Wernersson och Tomas Enhager vilka också leder Nybroprojektet. Utbildningen finansieras i huvudsak av EU-stöd genom SydostLeader.

I Broa Över ingår runt 50 handplockade och speciellt inbjudna personer från hela kommunen som var utvalda bland hundratals nominerade.

Deltagarna träffas vid sju tillfällen i en nätverkande form och erbjuds en exklusiv kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig utveckling för företagsamma personer i det lokala närings- och samhällslivet. Vid utbildningsträffarna jobbar deltagarna med att stärka sin motivation, kreativitet och samarbetsförmåga. Utbildningen bygger på att nyckelpersoner behöver uppmuntras för att kunna fortsätta sprida energi och drivkraft.

Konceptet är beprövat och kommer på många sätt ge en stark upplevelse. Det är kostnadsfritt att delta och deltagarna betalar bara med sin tid.  

Målsättningen är att deltagarna själva ska utvecklas men också lära känna ett nytt nätverk och därmed bidra till att skapa ett ännu bättre Nybro. Syftet är kort och gott att lära sig att inse tankens och attitydens direkta påverkan på sina resultat och prestationer.

Läs mer om Broa Över »

 

 

 

 

TIDSPLAN FÖR BROA ÖVER

 

1. Kickoff
Torsdagen den 25 januari kl. 17.00-20.00  
Cafe Hos Oss, Pukeberg

2. Andra utbildningsträffen
Torsdagen den 8 februari kl. 08 – 13,  kl. 12 - 17
Cafe Hos Oss, Pukeberg   

3. Tredje utbildningsträffen
Torsdagen den 8 mars kl. 08 – 13,  kl. 12 - 17
Cafe Hos Oss, Pukeberg 

4. Fjärde utbildningsträffen
Onsdagen den 28 mars kl. 08 – 13,  kl. 12 - 17
Cafe Hos Oss, Pukeberg  

5. Femte utbildningsträffen
Onsdagen den 11 april kl. 08 – 13,  kl. 12 - 17
Cafe Hos Oss, Pukeberg  

6. Offentlig kvällsföreläsning med Klas Hallberg
Torsdagen den 19 april kl. 17.00 – 21
Kristallen, Nybro
Mer information om Klas Hallberg

7. Sjunde utbildningsträffen
Torsdagen den 26 april kl. 17.00 - 21.00
Cafe Hos Oss, Pukeberg  

kalender

 

TOMAS ENHAGER

- personlig utvecklare, föreläsare, inspiratör & författare

 

Läs mer om Tomas

Tomas Enhager